Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web songbacdangnhap.top. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, thiết kế, hình ảnh, biểu đồ, logo và tài liệu khác trên trang web thuộc sở hữu của songbacdangnhap.top hoặc các bên thứ ba có quyền pháp lý. Không được sao chép, phân phối, sử dụng hoặc tái tạo lại bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý từ phía chúng tôi hoặc chủ sở hữu liên quan.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web songbacdangnhap.top, bạn không được:

  • Sử dụng trang web một cách phi pháp hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.
  • Gây cản trở, làm xáo trộn hoặc tạo ra các tác động xấu đối với trang web và hệ thống liên quan.
  • Sử dụng trang web để phát tán virus, mã độc hoặc các thành phần gây hư hỏng khác.
  • Thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác một cách trái phép.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ quy định về bảo mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và không bị truy cập trái phép.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân của bạn bị lộ do việc sử dụng không an toàn từ phía bạn.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn dưới dạng tên, địa chỉ email, số điện thoại, và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích liên lạc và cung cấp dịch vụ liên quan tới trang web.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng trang web mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có thay đổi được công bố có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi đó.