Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn ghé thăm. Cookie này được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính của bạn và chứa thông tin nhất định, bao gồm các thông tin định danh và các thông tin khác về việc sử dụng trang web. Cookie này có thể được truy cập và sử dụng lại bởi trang web gửi chúng.

Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng:

  • Cookie bắt buộc: Đây là những cookie cần thiết để hoạt động cho trang web và cho phép bạn sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web, cung cấp thông tin phân tích và cuộc trò chuyện về cách sử dụng.
  • Cookie quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo có liên quan và phù hợp nhất cho bạn dựa trên quan tâm của bạn.

2. Điều khiển cookie của bạn

Bạn có thể quản lý, điều chỉnh hoặc từ chối việc sử dụng cookie trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để quản lý cookie:

  • Trình duyệt Internet Explorer: Chọn 'Công cụ' và sau đó chọn 'Tùy chọn Internet'. Trong tab 'Bảo mật', bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.
  • Trình duyệt Firefox: Chọn 'Công cụ', sau đó chọn 'Tùy chọn'. Trong tab 'Quyền riêng tư và bảo mật', bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.
  • Trình duyệt Chrome: Chọn 'Cài đặt', sau đó chọn 'Hiển thị cài đặt nâng cao'. Trong phần 'Bảo mật và quyền riêng tư', bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.
  • Trình duyệt Safari: Chọn 'Tùy chọn' trong menu Safari. Trong tab 'Quyền riêng tư', bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép hoặc tiêu cực.

Chính sách cookie này có thể được cập nhật theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại chính sách này định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi chính sách được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.